Fasadne grilje

Fasadne grilje:

  • Klasične fasadne grilje ugrađuju se na rub fasade.
  • Osim svoje primarne funkcije zasjenjivanja i protuprovalne zaštite imaju i vrlo važnu estetsku ulogu na Vašem objektu.
Preuzmi tehničke detalje