EUX Ostali okov

Zasun za grilju / prozor
Šifra proizvoda: 2131H
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: poliamid i pocinčani čelik
Boje:  

 25 pari

Dodatak za astu
Šifra proizvoda: 2141H
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: poliamid i pocinčani čelik
Boje:  

 25 pari

Zasun za grilju / prozor – plastični
Šifra proizvoda: 2131H PL
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: poliamid
Boje:  

 25 pari

Dodatak za astu plastični
Šifra proizvoda: 2141H PL
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: poliamid
Boje:  

 25 pari

Zasun za prozor o/z
Šifra proizvoda: 4265H
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: poliamid, aluminij i zamak

Čep za centralni profil 900250
Šifra proizvoda: 2349H
Za seriju profila:
R40, DALMO 45
Materijal: poliamid

Čep za centralni profil ravni
Šifra proizvoda: 2349H RAV
Za seriju profila:
R40, DALMO 45
Materijal: poliamid

Čep za krilo 900396 – ravni
Šifra proizvoda: 2350H
Za seriju profila:
R40, DALMO 45
Materijal: poliamid

 25 pari

 25 pari

 25 pari

 20 pari

Križna spojnica
Šifra proizvoda: 0486H
Za seriju profila:
R40, DALMO 45
Materijal: aluminij

PVC T – spoj za prečku
Šifra proizvoda: PVC T – SPOJ
Za seriju profila:
R40, DALMO 45
Materijal: poliamid

Kit za ručku
Šifra proizvoda: 2377H
Za seriju profila:
R40, DALMO 45
Materijal: poliamid, vide čelik

Aluminijski kit za ručku
Šifra:
2377H AL AL (12mm)
2377H AL GS (14mm)
Za seriju profila:
R40, DALMO 45
Materijal: zamak

 100 pari

 20 pari

 25 pari

 50 pari

Prihvat dupli
Šifra proizvoda: 1317H
Za seriju profila:
R40, R50, NEWTEC 40TT, DALMO 45, SLYTEC 67
Materijal: poliamid, vide čelik

Prihvat za bravu (giljotina)
Šifra proizvoda: 2896H
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67, R60TT
Materijal: poliamid

Prihvat za bravu
Šifra proizvoda: 2886H
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67, R60TT
Materijal: poliamid

Linearna kutna spojnica
Šifra proizvoda: 2368H
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: poliamid
Boje:  

 100 komada

 25 komada

 25 komada

 500 komada

Linearna kutna spojnica
Šifra proizvoda: 2303H
Za seriju profila:
EXPORT 65 ST I 65S
Materijal: poliamid

Linearna kutna spojnica
Šifra proizvoda: NT01H
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: poliamid

Podloška za staklo
Šifra proizvoda: SP2mm-SP7mm
Za seriju profila:
R40, DALMO 45
Materijal: polipropilen

Kutnik za oblu letvicu stakla
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: polikarbonat
Boje:
 šifra: KUT9010H
 šifra: KUT6005H
 šifra: KUT8017H

 500 komada

 400 komada

 1 Kg

 500 komada

Plastika za lamelu ovalinu 10×50 – 9mm
Šifra proizvoda: OV 9mm 
Za širinu žlijeba od 9mm
Materijal: poliamid
Boje:  

Plastika za lamelu ovalinu 10×50 – 11mm
Šifra proizvoda: OV 11mm 
Za širinu žlijeba od 11mm
Materijal: poliamid
Boje:  

Plastika za ručku
Šifra proizvoda: 2385H
Za seriju profila:
R40, R50, R50TT, R60TT, DALMO 45, NEWTEC 50TT, SLYTEC 67
Materijal: poliamid

Plastika za grilju – nosač lamele desni
Šifra proizvoda: SR100H
Materijal: polikarbonat

 400 pari

 400 pari

 25 pari

 140 komada

Plastika za grilju – nosač lamele lijevi
Šifra proizvoda: SR101H
Materijal: polikarbonat

Plastika za grilju
Šifra proizvoda: SR102H
Materijal: poliamid

Ručica za grilju
Šifra proizvoda: SR105H
Materijal: poliamid, čelik

Plastika za grilju – fiksna lamela
Šifra proizvoda: SR108H
Materijal: poliamid

 140 komada

 280 komada

 25 komada

 15o komada

Plastika za grilju – kompenzator
Šifra proizvoda: SR103H
Materijal: poliamid

Plastika za grilju – zupčanik
Šifra proizvoda: SR104H
Materijal: polikarbonat

Plastika za grilju – fiksna lamela
Šifra proizvoda: SR120H
Materijal: poliamid

Plastika za kliznu grilju – fiksna lamela
Šifra proizvoda: SR120HKL
Materijal: poliamid

 50 komada

 70 komada

 150 komada

 150 komada