Grilja Geras

Grilja bez okvira ugrađena direktno na kamen
Rustikalno
Geras rustikalna grilja je model bez okvira koja se ugrađuje direktno na kamenu ertu. Krilo grilje debljine 40 mm na sebi ima gumenu brtvu koja naliježe na kamenu podlogu i time sprječava prolaz svjetlosti. Sa odgovarajućim okovom grilja se bez okvira pričvršćuje direktno na kamenu podlogu. Dostupna je sa fiksnim i pomicnim lamelama ili sa punom ispunom. Omoguéuje izvedbu klasicnih zaokretnih ili preklopnih krila.
Geras grilja na kamenu ertu
Geras grilja ugrađuje se direktno na kamen. Dužina batude iznosi 17 mm i na sebi ima kanal za brtvu. Grilja se može ugraditi sa nadgradnim Maco okovom ili sa skrivenim okovom. Model grilje nudi mogućnost izrade zaokretnih ili preklopnih krila sa pomičnim i fiksnim lamelama ili punom ispunom.
Tehnički detalji:preuzmi format PDF
Tehnički detalji:zatraži format DWG