background

EUX vrhunske i raznolike grilje

Više o griljama →

EUX mehanizmi i oprema za grilje

Više o okovima →

EUX vrhunske i raznolike grilje

Više o poduzeću →

EUX vrhunske i raznolike grilje

Više o kvaliteti →

GRILJE

+

OKOVI

+

KVALITETA

+

PODUZEĆE

+
HR
EN
IT
SLO

Poslovna suradnja

Ostvarite profitabilnu suradnju

Misija i vizija

Što želimo postići sa EUX proizvodima?

Novosti

Informacije o svijetu grilja i poduzeću

Kontakt

Imate upit oko proizvoda ili suradnje?

FAQ

Naječšća pitanja u vezi alu grilja

Proizvodnja stolarije

Suvremena i moderna proizvodnja

Zašto EUX grilje?

Što čini EUX grilje posebnim?

Kontinuirani razvoj

Napredujte uz EUX proizvode

Podrška i servis

EUX je Vaš vjerni partner

EUX Mehanizmi

Mehanizmi za sve vrste alu grilja i lamela

EUX Rolice i poluge

Rolice i poluge za popratne lamele alu grilja

EUX Ostali okov

Širok i raznolik asortiman dodatne opreme za alu grilje

13 modela grilja na Vašem raspolaganju

Zaria

Fasadna grilja sa okvirom ugrađena na rub fasade

Aurora

Zaobljena grilja sa okvirom ugrađena na rub fasade

Dinata

Grilja sa komarnikom

Fortuna

Grilja sa integriranim komarnikom

Geras

Grilja bez okvira ugrađena direktno na kamen

Gaia

Zaobljena grilja

Perun

Puna škura, Dalmatinska škura, Istarska škura

Rustica

Puna škura bez vidljivih rubova krila

Storica

Tradicionalne pune škure sa ojačanjem

Artemis

Grilja bez okvira ugrađena na štok prozora

Harmonia

Harmo grilje ili sklopive grilje

Hera

Klizne grilje

Fly

EUX klizna grilja sa okvirom

Surađujmo zajedno

Uvjeti poslovanja

Ovdje se nalaze općenita pravila i koraci prilikom poslovanja, odnosno vršenja usluge i komunikacije sa potencijalnim klijentima i poslovnim partnerima. Drugačiji dogovori i iznimke mogu se dogovoriti na individualnoj bazi po klijentu, projektu ili ugovoru, a također i po vanrednim okolnostima i situacijama koje to zahtjevaju.

EUX sistemi za grilje uvjeti poslovanja i partnerski odnos dvije osobe izmjenjuju dokumentaciju

Naručitelj usluge

Naručitelj usluge je posjetitelj ili korisnik web stranice, pravna ili fizička osoba koja izvrši kontakt i/ili upit za određenom uslugom ili informacijom koju Davatelj usluge nudi na web stranici. Kontakt i/ili upit može se izvršiti kroz dostupne kontakt forme na web stranicama, te kroz javno objavljene i dostupne kontakt podatke poput e-mail adrese, telefona, poštom i faksom. Naručitelj usluge može predstavljati B2C kupac ili B2B poslovni partner.

Davatelj usluge

Davatelj usluge je EURO TIM d.o.o., vlasnik i regulator brenda EUX. Naručitelj usluge, ukoliko dođe do kupo-prodajnog dogovora, dogovorene parametre usluge uplaćuje po definiranoj cijeni kroz transakcijski račun avansno ili po završetku termina usluge, ili po isključivo dogovorenim parametrima između stranki Davatelja usluge i Naručitelja usluge.

Davatelj usluge također surađuje i kooperira sa raznim kooperantima i distributerima te će po potrebi potencijalne kupce uputiti zbog lokacijskih preferencija njima. Za potencijalne poslovne partnere Davatelj usluge izvršiti će sve potrebne korake kako bi se identificirali zajednički ciljevi i zajedničke potrebe u svrhu stvaranja poslovne suradnje.

Davatelj usluge predstavlja proizvođača i prodavača grilja i okova te u sklopu svojeg poslovanja nudi, po dogovoru i lokalitetu, i samu ugradnju i montažu svojih proizvoda. Registriran je pod sljedećim prepoznatljivim informacijama : EURO TIM d.o.o., MB: 02416298, OIB : 11087329753.

Sve druge usluge koje Davatelj usluge obavlja za Naručitelja usluge, a za koje usluge Davatelj usluge ima registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu, i koje Davatelj usluge može pružiti Naručitelju usluge sukladno zahtjevu istoga.

Opći uvjeti

 

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N. 41/2014.) glava III – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

Web stranice na domeni i sjedištu eux.co ne predstavljaju web-trgovinu, već sadržajno informativni i marketinški kanal za proizvode i usluge Davatelja usluge. Kroz web stranice i kontaktne mogućnosti na njoj je međutim moguće započeti komunikaciju o kupnji usluge Davatelja usluge.

Takva komunikacija, ovisno o svojoj tematici i prirodi, može završiti prodajom ili sklapanjem partnerskog odnosa, što se zatim regulira, ugovara i organizira van parametara i funkcionalnosti web stranica na domeni i sjedištu eux.co

Među regulacije, ugovore i organiziranje kupo-prodajnog odnosno stvaranja partnerskog odnosa, smatraju se, među ostalima, elementi poput : Cijene i načina plaćanja, naručivanja, dostave, zamjene proizvoda, reklamacije, povrata, otkazivanje ugovora, kao i isključenje prava na otkaz ugovora. Regulacije poput upravo spomenutih, Davatelj usluge individualno dogovara i sklapa sa Naručiteljem usluge, a web stranice na domeni i sjedištu eux.co služe samo za pokretanje razgovora na temu, odnosno kao način na koji Naručitelj usluge može stupiti u kontakt sa Davateljem usluge.

Slike, opisi i videa usluga i stranica

Slike i video snimke usluga, i općenito dijelova stranica cjelokupnog web sjedišta, preuzeti su ponegdje djelomično sa internet portala koji pružaju besplatne slike i video snimke : unsplash.com, mixkit.com, pexels.com.

Ostale slike i video snimke direktno su vlasništvo Davatelja usluge EURO TIM d.o.o. Slike i video snimke služe kao opisna referenca za usluge, te nastoje što točnije opisati karateristike istih. Preuzete slike i video snimke, njihovi originalni autori i treće osobe sa tih slika i video snimaka, ne predstavljaju niti su na bilo koji način vezani za EURO TIM d.o.o. i usluge Davatelja usluge, te se koriste i implementiraju po pravilima internet portala sa kojih su preuzeti, a čija je priroda rada da se slike i video snimke besplatno dodjeljuju na korištenje u privatne i komercijalne svrhe.

Davatelj usluge zadržava pravo na pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Tehničke poteškoće

U slučaju tehničkih poteškoća prilikom rada sa web stranicama, Davatelj usluge će učiniti sve što može da se rad, stabilnost i efikasnost web stranica optimalno i brzo razriješi, popravi i vrati u funkcionalno i radno stanje.

Davatelj usluge pokušati će uvijek korisnicima i posjetiteljima web stranice dati uvid u eventualne poteškoće i nerad na stranicama kroz obavijest na samoj stranici, a ukoliko to nije moguće kroz newsletter ili direktne e-mail obavijesti.

Cijena i uvjeti plaćanja usluga

 

Davatelj usluge utvrđuje da će se cijene za usluge formirati u skladu s unaprijed prihvaćenom ponudom. Za usluge i poslove koji nisu obuhvaćeni ponudom, a koje će Agencija obaviti za Naručitelja usluge na temelju pisanog zahtjeva Naručitelja usluge, cijene će se posebno ugovoriti za svaki pojedini posao.

Davatelj usluge Naručitelju usluge osim klasičnog računa može izdati i elektronički račun sa specifikacijom usluga i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Naručitelj usluge dužan podmiriti račun.

EUX sistemi za grilje uvjeti poslovanja osoba potpisuje dokumentaciju

Zasnivanje ugovornog odnosa

 

Davatelj usluge dostavlja Informativnu Ponudu sa svim informacijama o usluzi i označenim cijenama izraženim u kunama sa uračunatim PDV-om. Trenutkom prihvata ponude nastaje Ugovorni odnos. Nastankom Ugovornog odnosa primjenjuju se ugovorom specifično i individualno dogovoreni uvjeti.

Prilikom dostavljanja ponude, odnosno potpisivanja ugovora, Naručitelja usluge se upoznaje s uvjetima suradnje i poslovanja te se podrazumijeva da ih je Naručitelj usluge u potpunosti razumio i prihvatio.

U pogledu sklapanja poslovne suradnje sa Naručiteljima usluge koji žele postati partneri različitih stupnjeva, kao npr. distributeri, posebni i zasebni dokumenti ugovora i suradnje sa različitim parametrima i uvjetima biti će zasnovani i obostrano prihvaćeni od Davatelja usluge i Naručitelja usluge.

Pored ugovornih odnosa koji su nastali prihvatom ponude Davatelj usluge može sa Naručiteljem usluge imati ugovorne odnose koji se temelje na sklopljenim ugovorima, i to sklopljenim ugovorima bez prethodno dostavljene ponude ili pak ugovorima u kojima će ponuda biti sastavni dio.

  Obveze Naručitelja usluge

   

  Naručitelj usluge dužan je na zahtjev Davatelja usluge predočiti sve obavijesti i isprave koje Davatelj usluge može smatrati potrebnima radi sastavljanja Ponude, izrade ugovora i izvršenja projekta i njegovih poslovnih procesa.

  Naručitelj usluge se obvezuje za cijelo razdoblje suradnje s Davateljem usluge, i to kako u fazi pregovora, tako i u fazi sklapanja ponuda, ugovora, te daljnjeg nastavka ugovornog odnosa osigurati pravilno funkcioniranje svog e-maila i telefonskog broja, a sve iz razloga što će se korespondencija primarno odvijati putem e-mail poruka i telefonskih razgovora.

  Naručitelj usluge je dužan u pisanom obliku izvijestiti Davatelja usluge o svim promjenama osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u ponudi odnosno ugovoru u pogledu statusa, identiteta i sjedišta odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana nastanka promjene.

  Naručitelj usluge je dužan za cijelo razdoblje trajanja suradnje, dakle kod pregovaranja u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa, kao i za cijelo razdoblje trajanja ugovornog odnosa, odrediti ovlaštenu osobu koja će zastupati Naručitelja usluge u odnosu na usluge koje isti zahtijeva od Davatelja usluge.

  Naručitelj usluge se obvezuje surađivati s Davateljem usluge kako bi Davatelj usluge mogao zatražene i ugovorene usluge izvršiti na vrijeme, i to na način da će Davatelju usluge dostaviti sve potrebne materijale, dokumente, podatke, i ostalo kako bi Davatelj usluge mogao pravovremeno započeti s realizacijom ugovorene usluge i projekta, te omogućiti Davatelju usluge pristup svim potrebnim informacijama odnosno sustavima , a koji su Davatelju usluge potrebni za izvršenje/izvršavanje ugovorene usluge i projekta.

  Odgovornost Davatelja usluge

   

  Davatelj usluge se obvezuje pružati usluge stručno, kvalitetno i savjesno, u skladu s pravilima struke i pažnjom dobrog gospodarstvenika. Davatelj usluge pruža Naručitelju usluge svoje usluge sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj, odnosno sukladno obvezama iz ugovornog odnosa.

  Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovornog odnosa ukoliko je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i nezavisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršenje obveze iz Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje bilo koje ugovorne strane.

  Ugovorna strana pogođena događajem više sile dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 48 sati pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu, s naznakom uzorka i odgovarajućim dokazima o postojanju više sile.

  Rok izrade određenog projekta utvrđuje se informativnom ponudom odnosno ugovornim odnosom, kao i okolnostima za produživanje roka.

  Prestanak ugovornog odnosa

   

  Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na određeno vrijeme s trajanjem definiranom ponudom koja prihvatom dovodi do nastanka ugovornog odnosa, odnosno ugovorom. Naručitelj usluge i Davatelj usluge imaju pravo u bilo kojem trenutku raskinuti ugovorni odnos i to slanjem obavijesti o raskidu ugovornog odnosa u pisanom obliku, preporučenom poštom, naslovljenom na važeću adresu druge ugovorne strane. U tom slučaju otkazni rok iznosi 30 dana od dana dostave obavijesti o raskidu ugovornog odnosa.

  U slučaju raskida ugovornog odnosa od strane Naručitelja usluge i to prije isteka trajanja prvotnog ugovornog odnosa utvrđenog u ponudi odnosno ugovoru, kao i u slučaju da Davatelj usluge u bilo kojem trenutku raskida ugovorni odnos zbog toga što Naručitelj usluge krši obveze koje je preuzeo sklapanjem ugovornog odnosa, Naručitelj usluge je dužan platiti ugovornu kaznu Davatelju usluge koja se sastoji u razlici između pune cijene ugovorenih usluga utvrđene cjenikom Davatelja usluge i cijene koju je Naručitelj usluge plaćao Davatelju usluge temeljem ugovornog odnosa i to od datuma sklapanja ugovora do datuma prestanka ugovornog odnosa. Davatelj usluge će Naručitelju usluge za taj iznos izdati račun koji se Naručitelj usluge obvezuje podmiriti.

  Davatelj usluge ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez otkaznog roka i bez obveze vraćanja predujma i svih drugih sredstava koje mu je Naručitelj usluge uplatio u sljedećim slučajevima kršenja ugovornih obveza od strane Naručitelja usluge, uz napomenu da ugovorni odnos u takvoj situaciji prestaje trenutkom dostave obavijesti Davatelja usluge o prestanku ugovornog odnosa, i to:

   1. Ako Naručitelj usluge ne dostavi/omogući Davatelju usluge svu potrebnu dokumentaciju odnosno pristup svim potrebnim informacijama koji onemogućavaju Davatelja usluge u ispunjavanju svojih obveza odnosno uzrokuju zakašnjenje Davatelja usluge u ispunjavanju preuzetih obveza;
   2. Ako Naručitelj usluge neprestano kasni s podmirivanjem računa Davatelja usluge u odnosu na obvezu plaćanja računa u rokovima dospijeća istih;
   3. Ako je protiv Naručitelja usluge otvoren ili započet stečajni ili neki sličan postupak;
   4. Ako Naručitelj usluge prekrši neku od svojih obveza utvrđenu ovim uvjetima poslovanja odnosno ponudom ili ugovorom, a što bi moglo imati za posljedicu nastanak  štete za Davatelja usluge;
   5. Ako Naručitelj usluge protiv Davatelja usluge poduzima takve radnje i aktivnosti zbog kojih Davatelj usluge trpi štetu i gdje je Davatelju usluge narušen poslovni ugled.

   Ako neprihvatljivo ili nedozvoljeno korištenje usluga Davatelja usluge od strane Naručitelja usluge uzrokuje štetu Davatelju usluge, drugim naručiteljima Davatelja usluge ili trećim osobama, Naručitelj usluge će snositi odgovornost sukladno važećim propisima ili pravomoćnoj odluci suda.

   Zaštita osobnih podataka

    

   Osobni podatci koji se prikupljaju ovise o : vrsti pružane usluge, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi usluge, o vrsti ugovora skloljenog s klijentima kao i namjeri Naručitelja usluge da koristi svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka.

   Podatci Naručitelja usluge ne koriste se u druge svrhe niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije, te će biti izbrisani čim više nisu potrebni. Iako nijedna mrežna internet usluga nije 100% sigurna, Davatelj usluge maksimalni mogući trud kroz razumne mjere, u okvirima koji mu to dozvoljavaju, ulaže u zaštitu podataka Naručitelja usluge od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja.

   Davatelj usluge koristi odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bi zaštitio osobne podatke koje mu Naručitelj usluge pruža na korištenje. Davatelj usluge također koristi sigurnosne postupke, tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na svojim poslužiteljima.

   U slučaju potencijalne partnerske i poslovne suradnje sa vanjskim suradnicima na određenim projektima, Davatelj usluge može otkriti informacije o Naručitelju usluge bez kojih čitav projekt nije izvediv vanjskom suradniku. Vanjski suradnici moraju poštivati Pravila privatnosti podataka po dogovorenim stavkama ugovorene suradnje.

   U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijavara, podatci Naručitelja usluge biti će podijeljeni s nadležnim tijelima. Možemo otkriti Vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države.

   U slučaju sklapanja poslovne suradnje van parametara i granica web stranica na domeni i web sjedištu eux.co, biti će potrebna veća količina osobnih podataka Naručitelja usluge, a koja po svojoj prirodi predstavlja osnovne i potrebne elemente za pravovaljano i zakonski određeno sklapanje poslovnih procesa i kupo-prodajnih aktova.

   Za sama pravila privatnosti koja se tiču direktno korištenja web stranica na sjedištu i domeni eux.co, saznajte više informacija na stranicama pravila privatnosti. Za politiku kolačića koja djeluje na web stranicama sjedišta i domene eux.co, više informacija je moguće dobiti na stranicama politike kolačića.

   Rješavanje sporova

    

   Svi sporovi koji nastanu prilikom vršenja rada između stranaka, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana. U suprotnom, za rješavanje spora između Ugovornih stranaka Davatelja usluge i Naručitelja usluge nadležan je sud u Puli.

   Poduzeće

   EURO TIM d.o.o.

   Vlasnik

   Emil Hrvatin

   OIB

   11087329753

   E-mail

   eux@eux.co

   Kontakt broj

   +385 (0)52 691 350

   MB

   02416298

   Adresa

   Škropeti 17T, 52423
   Karojba, Hrvatska

   Pravosuđe

   Registrirano 2008. u trgovačkom sudu u Pazinu, MBS : 130031418

   Kapital

   Temeljni kapital uplaćen u cjelosti: 4.770.000,00 kn

   Račun # 1

   IBAN SPLITSKA BANKA D.D.: HR4523300031153693225

   Račun # 2

   IBAN ERSTE BANKA D.D.: HR302402006110053403

   Račun # 3

   IBAN IKB UMAG D.D.:
   HR9323800061147005642

   Uspješna suradnja

   Slobodno istražite informacije i pratite novosti i obavijesti kako biste ostali u toku sa novitetima i člancima. Ukoliko imate specifične upite slobodno pošaljite upit sa obrazloženjem.

   Stojimo Vam na raspolaganju!

   EUX sistemi za grilje kontakt legalni posao ženska osoba komunicira o poslu