background

EUX vrhunska in raznolika polkna

Več o polknih →

Mehanizmi in oprema za polkna EUX

Več o okovju →

EUX vrhunska in raznolika polkna

Več o podjetju →

EUX vrhunska in raznolika polkna

Več o kakovosti →

POLKNA

+

OKOVJE

+

KAKOVOST

+

PODJETJE

+
HR
EN
IT
SLO

Poslovno sodelovanje

Doseči donosno sodelovanje

Poslanstvo in vizija

Kaj želimo doseči z izdelki EUX?

Novice

Informacije o svetu polken in podjetju

Stik

Imate povpraševanje o izdelku ali sodelovanju

FAQ

Pogosta vprašanja o aluminijastih polknih

Proizvodnja stavbnega pohištva

Sodobna proizvodnja

Zakaj EUX polkna?

Po čem so polkna EUX posebne?

Neprekinjen razvoj

Napredujte z izdelki EUX

Podpora in servis

EUX je vaš zvest partner

EUX Mehanizmi

Mehanizmi za sve vrste alu grilja i lamela

EUX Rolice i poluge

Rolice i poluge za popratne lamele alu grilja

EUX Ostali okov

Širok i raznolik asortiman dodatne opreme za alu grilje

Na voljo vam 13 modeli polkni

Zaria

Fasadna aluminijasta polkna z okvirjem, nameščenim na rob fasade

Aurora

Zaobljene polkna z okvirjem, vgrajenim na rob fasade

Dinata

Polkna z mrežami proti komarjem

Fortuna

Polkna z integrirano mrežo proti komarjem

Geras

Polkna brez okvirja, nameščena neposredno na kamen

Gaia

Zaobljena polkna

Perun

Polno polkno, dalmatinska »škura«, istrska »škura«

Rustica

Polno polkno brez vidnih robov krila


Storica

Tradicionalna polna polkna z ojačitvijo


Artemis

Polkna brez okvirja, nameščena na okenski okvir

Harmonia

Harmonika polkna ali zložljiva polkna

Hera

Drsna polkna

Fly

EUX drsno polkno z okvirom

Inteligentno in inovativno

Kontinuirani razvoj ALU stavbnega pohištva

Razvojni načrti EUX so močno izvozno naravnani, s poudarkom na krepitvi položaja na trgih regije, kjer podjetje deluje. Visoka pričakovanja od zastavljenega cilja temeljijo na bogatih izkušnjah in motiviranih človeških virih, ustvarjalno usmerjenih v razvoj družbe.

Nadzorovana proizvodnja

Učinkovit razvoj ALU stavbnega pohištva

Vsi izdelki EUX so predmet nadzora, v skladu s standardom za EU standard EN 13659 pa imajo oznako CE, sama proizvodnja je organizirana v skladu s standardi ISO, pri čemer sledi in izpolnjuje najstrožje zahteve in potrebe.

Kontinuirani razvoj podjetja, stabilnost in rast se potrjujeta tudi s certifikatom AAA o boniteti dela, ki odraža kontinuiran razvoj ALU stavbnega pohištva EUX.

Dolgoletna usmerjenost v proizvodnjo kakovostnega okovja in polken EUX, ter zadovoljevanje želja in potreb kupcev in partnerjev so podjetju EUX zagotovili visok položaj kot proizvajalcu okovja in aluminijastih polken v regiji.

Spremljanje trendov

Stalen napredek

Sodobni čas zahteva nove izboljšave in napredek v različnih inženirskih, arhitekturnih in oblikovalskih vidikih, kot so toplotna in zvočna izolacija, nadzor sonca in vremenskih vplivov ter možnosti estetskih form in oblik.

Izdelki EUX s svojimi naprednimi tehnologijami in sistemi predstavljajo najbolj optimalne rešitve za vse vrste povpraševanj.

EUX sistemi za grilje kontinuirani razvoj alu stolarije prekrasna referenca

Strokovni razvoj

Zanesljiv partner

Izdelki EUX predstavljajo vrhunsko avtoriteto na svojem delovnem področju in s kontinuiranem razvojem ALU stavbnega pohištva in njegove proizvodnje nenehno razvijajo svoj potencial, kakovost in uporabo.

Svojim partnerjem, končnim uporabnikom in strankam na učinkovit in optimalen način zagotavljamo vrhunsko kakovost, s spremljanjem in razvijanjem novh trendov in tehnologije na trgu.

EUX proizvodi predstavljaju vrhunski autoritet u svom polju rada te neprestano razvijaju svoj potencijal, kvalitetu i primjenu kroz kontinuirani razvoj svoje proizvodnje i stolarije. Svojim partnerima, krajnjim korisnicima i klijentima, pružamo top kvalitetu na efikasan i optimalan način, prateći i razvijajući nove trendove i tehnologije na tržištu.

Raziščite izdelke in podjetje

EUX ALU stavbno pohištvo

eux sistemi za grilje odabir modela zaria

Aluminijasta polkna

Vrhunska kakovost aluminijastih polken

Različno okovje

Širok nabor mehanizmov in okovja

Podjetje

EUX je avtoriteta na svojem delovnem območju

EUX sistemi za aluminijske grilje kvalitetna stolarija grilja i za najmanji detalj okova

Kakovost

Certificirano, varno in organizirano delo

FAQ

Pogosta vprašanja o kontinuiranem razvoju ALU stavbnega pohištva:

Zakaj vlagati v kontinuiran razvoj ALU stavbnega pohištva?

Prilagodljivost aluminija kot materiala predstavlja najboljšo rešitev za vrsto inženirskih, arhitekturnih in oblikovalskih vprašanj. Vsi projekti se lahko uresničijo s kakovostnim ALU stavbnim pohištvom. Z vlaganjem v kontunuirani razvoj ALU stavbnega pohištva je zagotavljen stalen napredek na vseh področjih gradnje in oblikovanja, ki zahtevajo učinkovite in optimalne rešitve.

Kaj razumemo kot kontinuiran razvoj ALU stavbnega pohištva?

Kontinuiran razvoj ALU stavbnega pohištva pomeni spremljanje trendov na področju oblikovanja, arhitekture in tehnike. Uporaba teh področij je raznolika, kompleksnost in potrebe projektov pa segajo od najpreprostejših do najzahtevnejših. ALU stavbno pohištvo sledi tudi trendom in ponuja optimalne rešitve za vprašanja energetske učinkovitosti. Svoj kontinuiran razvoj dosega z uporabo novih tehnologij in mehanizmov.

Kaj ponuja vzoren partner za ALU stavbno pohištvo?

Vzoren partner za ALU stavbno pohištvo, s katerim je mogoče s polnim zaupanjem opravljati posle in naložbe, mora zagotavljati tehnološke, organizacijske in certificirane razvojne značilnosti. Z drugimi besedami, idealni partner mora imeti razvito in certificirano mehanizacijo in delovno tehnologijo, ki jo spremlja in nadzira strokovno in usposobljeno osebje, da lahko svojim distributerjem ponudi najbolj idealne pogoje poslovanja.

Kakšne so razvojne možnosti pri ALU stavbnem pohištvu?

Priložnosti za razvoj ALU stavbnega pohištva so velike in se večinoma udejanio z uvajanjem in razvojem novih aplikativnih in mehanizacijskih tehnoloških rešitev. S tem se doseže učinkovitejše, hitrejše in kakovostnejše delo ter končni izdelek. Pomemben temelj razvojnih priložnosti je tudi osebje, ki dela v proizvodnji, oblikovanju in tehničnem razvoju izdelkov.

Razvoj lahko med drugim poteka na področju oblikovanja in arhitekture dela, hitrosti in natančnosti dela, strokovnega znanja osebja ter odgovorov na vprašanja o energetski učinkovitosti in izolaciji.

Ali je ALU stavbno pohištvo sodobna rešitev?

ALU stavbno pohištvo je zaradi sestave in narave aluminija sodobna rešitev za raznovrstne poizvedbe, projektne posege in aplikacije. Lahkotnost, trdnost in odpornost materiala omogoča rešitve z visoko vrednostjo, ki jih je mogoče enostavno prilagoditi različnim potrebam in zahtevam.

Kaj dosežemo s kontinuiranim razvojem?

S kontinuiranim razvojem se dosega stalen razvoj podjetja, njegovih izdelkov ter konkurenčnosti in avtoritete na trgu. Kontinuiran razvoj ALU stavbnega pohištva predstavlja stalen cilj izboljšanja načina in kakovosti dela ter oblikovanja odgovorov in rešitev na sodobne zahteve in povpraševanja.

Prilagodljivost izdelka in njegova uporaba se razvijata in nadgrajujeta z analizo tržnih potreb, pri čemer sledita in tako ustvarjata trende. Kontinuirani razvoj je temelj vsakega uspešnega poslovanja.

EUX sistemi za aluminijske grilje ženska osoba ima projekt na umu

Ali imate v mislih projekt?

Našlii ste pravega partnerja! – EUX sistemi za polkna Vam ponujajo vrhunsko in cenovno ugodno kakovost z dolgoletnimi izkušnjami in avtoriteto na tem področju dela in industrije.

Predstavite nam Vaš poslovni načrt ali objekt, kjer želite izvesti EUX polkna. Na voljo vam je naš tehnični in svetovalni oddelek. Izberite model polkna in skozi projekt bomo opredelili ostale podrobnosti.